Bilprovningen och Mentor Sverige kommer att ingå i ett samarbete där målet är att få fler unga människor att göra smarta val. Det är ett projekt där mentorerna bland annat ska försöka motivera eleverna att välja tekniska yrken.

Det handlar om att Bilprovningen går in för att göra mentorskap för ungdomar ekonomiskt möjligt. Det rör sig dock inte endast om ett ekonomiskt bidrag från Bilprovningen utan de vill även uppmuntra sin egen personal att aktivt vara en del av och stödja projektet. Det här tror de kan uppnås genom att Bilprovningen stöttar sin egen personal till att själva bli mentorer för tonåringar mellan 13-17 år. Personalen kan också hjälpa till med de så kallade studiemotiverande programmen där de kan bidra på olika sätt. För att Bilprovningen ska få sin personal att känna sig motiverade till att faktiskt bli en del av projektet kommer man från Bilprovningens sida att ge personalen åtta timmar ledigt för att ska kunna ägna sig åt projektet. Personalen får också betalt för de här timmarna.

Tänker på hållbarhet

Bilprovningen har länge haft ett hållbarhetstänk och har velat se sig själva som några som hela tiden tänker på hur det kommer att se ut i långa loppet. De välkomnar framtidssatsningar som denna. De vill ligga i framkant när det gäller att tänka ut långsiktiga lösningar. Bilprovningen ser inte det här projektet som endast en välgörenhet utan menar att det i det långa loppet kommer att gynna branschen – om många ungdomar väljer en praktisk yrkesutbildning kommer Bilprovningen i framtiden att bland annat ha tillgång till kunnig, utbildad personal. Bilprovningens chef för Human Relations, Stefan Hesselgren betonar vikten av att hjälpa ungdomar och att ta ansvar för att de ska få en bra framtid. Genom att motivera ungdomar att utbilda sig inom ett tekniskt yrke kan man ge dem en mer meningsfull tillvaro, någonting som kan hjälpa dem att hålla sig borta från till exempel droger. Mer om hållbarhet inom fordonssektorn kan du läsa på Kransensgummi.se, som bland annat har satsat på ”Det gröna däcket”.

Mentor Sverige välkomnar satsningen

Karin Jordås som är generalsekreterare för Mentor Sverige tycker att Bilprovningen gör någonting väldigt bra för ungdomar i och med den här satsningen. I det långa loppet kommer detta bland annat hjälpa de här ungdomarna in på arbetsmarknaden. Bilprovningen kommer också att hjälpa ungdomarna genom att låta sin personal bli mentorer eller hjälpa Mentor Sverige på andra sätt. Det som Mentor Sverige gör är att fungera som ett stöd för ungdomar och få dem att hålla sig undan våld och droger. Detta stöd vill man uppnå genom att finnas där för ungdomarna och hjälpa dem i en positiv riktning, som i det här fallet genom att få dem att gå en yrkesutbildning.