För att driftsäkra el-nätet i Lycksele grävde Skellefteå kraft ned en sex mil lång elkabel i marken. Just nedgrävandet av kabeln var den sista pusselbiten i ett projekt av Skellefteå Kraft. När man sedan skulle koppla på strömmen upptäcktes det att det var fel på kabeln som grävts ned i jorden, enligt Aftonbladet.

Kvalitén för en kabel vars ändamål är att driftsäkra ett samhälle är något man inte får kompromissa med. Miltronic Sweden är ett företag känt för sina kablar inom telecom-, marin-, gruv- och tågbranschen vet vilka krav som ställs på en kabelleverantör för ett uppdrag av typen som nämnts ovan. Miltronic Sweden erbjuder även märksystem för kablar samt verktygsmaskiner, industriautomation, fordon och mycket mera. Du kan läsa mer om Miltronic Sweden tjänster inom märksystem här.

Tanken med de nya elnätet i Lycksele var att kabeln under marken skulle ersätta luftburna kablar som är känsliga mot påfrestande väder såsom stormar. Projektet sägs ha kostat 100 miljoner och beräknades att vara slutfört i slutet av våren. Till SVT säger Eva Axelsson, chef för elnätet på Skellefteå Kraft, att hon inte vet när kabeln kommer vara uppe ur marken, men det kommer krävas lika mycket jobb att få upp kabeln som det krävdes att få ned den. Men hon lugnar Lyckseleborna med att säga att hon inte tror att detta kommer innebära några kännbara störningar för dem.