Veolia Transport Sverige AB står nu som vinnare av upphandlingen av Sveriges Öresundstågstrafik. Bytet kommer att ske från och med december nästa år och är ett avtal som sträcker sig fem år framåt. Det finns också möjlighet till att förlänga avtalet med två extra år. Det är ett väldigt stort avtal som är värt 530 miljoner kronor varje år. I nuläget verkar det inte bli alltför många praktiska förändringar för resenärerna. Veolia kommer nämligen tills vidare att fortsätta köra samma sträckor som tidigare körts. Det kan dock bli aktuellt att öppna upp nya linjer. Läs mer om transport i allmänhet: Uppsala Stadsbudskontor

De enheter som upphandlingen rör sig om är Blekingetrafiken AB, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken AB, Västtrafik AB, Jönköpings Länstrafik och Skånetrafiken. För att vinna upphandlingen var Veolia tvungna att tampas med Arriva Tåg AB och SJ AB. Det rör sig om en stor investering för Veolia och den är ett tecken på att de definitivt är att räkna med när det gäller kampen om den svenska kollektivtrafiken.

Veolia har yttersta ansvaret för tågdriften

Avtalet i sig säger att Veolia Transport Sverige AB kommer att ha yttersta ansvaret för tågdriften, personalen ombord på tågen och på en del linjer kommer de också att stå för serveringen ombord. I de fall då resenärerna måste ersättas på grund av problem med tågen, kommer det vara Veolia som står för notan för taxi- och bussresorna. Däremot kommer fortfarande DSB i Danmark att ha ansvar för det tekniska underhållet, något som kan komma att ändras vid ett senare tillfälle.

Förbättrad service förväntas

Gunnar Wulff, VD på Öresundståg AB uttrycker sina glädje över att upphandlingen är över och att Veolia Transport Sverige AB kommer att ha ansvaret för tåglinjerna nästa år. Han säger att de utvärderat anbuden inte endast utifrån pris utan att de också vägt in anbudens kvalitet. Wulff tror att tiden Veolia kommer att förbättra många saker så som att att tågen kommer gå mer punktligt och att kunderna själva kommer att uppleva en bättre service.

Det avtal som slutits är ett så kallat incitamentsavtal, det innebär att det är kopplat till hur nöjda kunderna är och hur man kommer lyckas att hålla en god punktlighet på avgångarna.

Precis som tidigare kommer tågpersonalen att byta tåg i Köpenhamn respektive Malmö för att göra affärsverksamheten mer effektiv. Tågen som kommer att trafikera linjen kommer att vara både svenska och danska tåg.

Även Thomas Nilsson, ordförande på Öresundståg AB uttrycker sin positiva framtidstro för Veolia i Öresundsregionen. Han tror att man kommer att kunna utveckla tågsystemet till att bli än mer effektivt. På så vis tror han att man kan få folk att resa mer.